HTML/ CSS/JavaScript/PHP

Pembangunan laman web

Julai 2015 / Syawal 1435

Pengenalan

Aku Tanya Apa Khabar


 • Pembangunan web secara umum
 • Pengenalan kepada PHP
 • PHP + HTML + CSS + JavaScript + Pangkalan Data
 • Beberapa isu-isu yang saling berkaitan

Senario Masa Kini


 • Membangun / Mengemas kini laman web mudah / dungu...
 • ... atau sistem aplikasi web - bentuk, pangkalan data
 • ... atau aplikasi berbilang platform - mudah alih
 • ... atau web services - back-end RESTful app, API

CABARAN


 • Reka bentuk yang betul dan berkesan
 • Pelbagai citarasa bahasa / teknologi
 • Pengekodan dari awal vs Rangka Kerja vs Penyelesaian Pakej
 • Berbilang platform - reka bentuk responsif / penyesuaian
 • Kitaran pembangunan / saiz pasukan
 • Isu-isu lain - Keselamatan, SEO, Perkongsian Sosial

DARI SIFAR TO ADIWIRA


 • Seni Bina Pelanggan-Pelayan
 • Pengaturcaraan (Berorientasikan Objek)
 • Pangkalan Data - mereka bentuk, menulis SQL
 • Kemahiran menggunakan alat yang tepat -
  termasuk Google, Youtube, Stackoverflow
 • Amalan pembangunan umum -
  Subversion, Git, Mercurial
 • Sikap yang betul

Aplikasi yang berkaitan dengan PHP

Antara penggunaan PHP masa kini


 • Aplikasi berasaskan Rangkakerja
 • Penyelesaian Aplikasi Sedia Ada / Packaged solutions
 • Berbilang Platform / Multiplatform

Aplikasi berasaskan Rangkakerja


 • Sering menggunakan pendekatan MVC
 • M - Model, V - View, C - Control
 • Abstraksi vanila PHP

Penyelesaian Aplikasi Sedia Ada


 • Sistem Pengurusan Kandungan Web- Joomla, Drupal
 • Blogging - Wordpress, Blogger
 • E-dagang - Opencart, Prestashop
 • Misc - [phpBB, SMF], [Mediawiki], [Moodle]

Berbilang Platform


 • Mobile/Device - via JS frameworks - jQuery Mobile, Sencha Touch
 • PhoneGap - native function

Menjana HTML

HTML


 • HyperText Markup Language
 • Struktur dan kandungan
 • Standard dan user-defined tags (HTML)

ELEMEN KANDUNGAN


 • Headings dan paragraphs
 • Lists - ordered dan unordered
 • Jadual / Tables
 • Borang / Forms - input, combo, radio, buttons

Struktur Tags


 • Head dan body
 • Div dan span
 • section, header, footer, nav, article (HTML)

Bergaya dengan CSS

Lembaran CSS - CASCADING STYLE SHEET


 • CSS - pendekatan modular
 • Styling tipografi, susun atur(layout), unsur-unsur(elements), animasi, 3D
 • LESS dan Mixins

Bergaya dalam halaman


 • Susun atur struktur menggunakan divs
 • Skim warna - Kuler, Color Scheme Designer

CSS Frameworks


 • Sering ditambah dengan perpustakaan JavaScript (lihat seksyen seterusnya)
 • Twitter Bootstrap, YAML, YUI
 • Reka bentuk responsif - peranti pertama
 • Sistem grid bagi susun atur tetap dan cecair

JavaScript

Perkara yang boleh dilakukan dalam JavaScript


 • Perpustakaan JavaScript - jQuery, Prototype
 • Interaktiviti - animasi, kesan visual
 • Fungsi / Functional - widgets, ui elements
 • 3D
 • Data - AJAX, JSON

jQuery dan Firebug


 • jQuery, jQuery UI, jQuery Mobile
 • Firebug extension untuk Firefox

Pemasangan PHP

Perisian (atas Windows)


 • Pelayan web - FTP
 • Memasang Apache, PHP, MySQL ...
 • ... atau WAMP susunan - Xampp, AppServ, WampServer
 • dan kod menggunakan IDE (Dreamweaver, Eclipse) ...
 • ... atau teks-editor (Notepad ++, Teks Sublime)

Vanilla PHP


 • Kefahaman <?php ... ?>
 • Menulis - Apa Khabar Dunia!
 • Mengunakan $variables
 • Dengan memanfaatkan struktur kawalan
 • Manipulasi tatasusunan[], fungsi/function ()'s

Fragments

Hit the next arrow...

... to step through ...

... a fragmented slide.

Fragment Styles

There's different types of fragments, like:

grow

shrink

fade-out

current-visible

highlight-red

highlight-blue

Contoh Koding

<?php
// 1. laporan tahap kesilapan kod PHP
error_reporting(E_ALL);
 
// 2. isytiharkan zon masa => Asia/Kuala Lumpur
date_default_timezone_set('Asia/Kuala_Lumpur');
 
// 3. setkan tatarajah sistem
require 'tatarajah.php';

// 5. istihar class Mulakan
$aplikasi = new Mulakan();
?>
			
<a href="pergimana.html">abc</a>

Contoh Kod2


Reveal.addEventListener( 'customevent', function() {
	console.log( '"customevent" has fired' );
} );
			

Mencapai Pangkalan Data

MySQL


 • CRUD dengan pangkalan data
 • MySQL - sumber terbuka RDBMS
 • Buka pelayan pangkalan data dengan konsol/dos
 • GUI - phpmyadmin, adminer,phpminiadmin, sqlyog
 • Menggunakan phpmyadmin/adminer/phpminiadmin sebagai ujian

PDO - PHP Data Objects


 • Sambungan PDO - antara muka ringan untuk akses pangkalan data
 • Menyediakan lapisan capaian data abstraksi - fungsi yang sama untuk melakukan pertanyaan dan mengambil data
 • Boleh mencapai sebarang pangkalan data yang sedia ada

Mysqli


 • Sambungan Mysqli - pengganti Mysql yang lama
 • Menyediakan lapisan capaian data abstraksi - fungsi yang sama untuk melakukan pertanyaan dan mengambil data

Lebih banyak fungsi dalam PHP

Fungsi dalam PHP


 • Persembahan data - penomboran, menapis
 • Sesi - menguruskan permohonan berbilang pengguna
 • Keselamatan - PHPass, input sanitasi, mengelakkan sql Uniject / XSS
 • Grafik - GD, pChart, PHPGraphLib, Libchart
 • Data - AJAX, JSON
 • Lain-lain sumber data / database - awan, SQLite
 • Objek Berorientasikan - kelas dan objek

SUDAH HABIS DAA


 • : www.amin007.org
 • : al.amin007@yahoo.com
 • : amin007.ledang
 • : amin007_ledang
 • : abdulmuhaiminabdulghaniamin007ledang
 • :
 • : amin007
 • : aminledang
 • : amin800507
 • : user/abdmuhaimin